Основи програмування на С++. Вступ.

Вступ. Алгоритмічна мова програмування C/C++, призначення та особливості. Історія виникнення та розвитку мови С (С++, С#).

Read More

C++. Лекція 1.

Лекція 1. Основи синтаксису та алгоритмічні конструкції C/C++.

Read More

C++. Лабораторна робота 1

Лабораторна робота 1. Ознайомлення з популярними середовищами розробки програм на С/C++. Створення та виконання простої програми.

Read More

C++. Лекція 2.

Лекція 2. Оператори мови С, обчислення виразів.

Read More

C++. Лабораторна робота 2.

Лабораторна робота 2. Програмування алгоритмів лінійної структури та розгалужень. Обчислення арифметичних виразів з використанням математичних функцій мови C.

Read More

C++. Лекція 3.

Лекція 3. Типи даних С/С++, використання змінних і констант.

Read More

C++. Лабораторна робота 3.

Лабораторна робота 3. Програмування алгоритмів розгалуженої структури. Програма для розв’язування алгебраїчних нерівностей.

Read More

C++. Лекція 4.

Лекція 4. Опрацювання масивів в С/С++.

Read More

C++. Лабораторна робота 4.

Лабораторна робота 4. Програмування на C алгоритмів циклічної структури. Ітераційні циклічні алгоритми. Обчислення значення функції як суми нескінченного ряду.

Read More

C++. Лекція 5.

Лекція 5. Вказівники та операції з ними.

Read More

C++. Лабораторна робота 5.

Лабораторна робота 5. Циклічні алгоритми і опрацювання масивів. Циклічно-розгалужені алгоритми. Пошук в одновимірному масиві.

Read More

C++. Лекція 6.

Лекція 6. Функції в С та С++, способи передачі параметрів.

Read More