Оператор присвоєння, обчислення виразів.

Оператор присвоєння записує значення виразу в змінну, константу або властивість об’єкта. Синтаксис:

[Let ׀ Set] &#60 Змінна &#62 = &#60 Вираз &#62

Оператор присвоєння обчислює вираз, заданий в його правій частині, і присвоює результат змінній, ім’я якої вказане в лівій частині. Службове слово Let необов’язкове і зазвичай опускається. Інструкція Set застосовується для присвоєння змінній посилання на об’єкт.

Вирази можуть складатися із змінних, іменованих чи рядкових констант, дужок, знаків математичних та інших операцій а також вбудованих стандартних функцій та функцій користувача.

Існують три основні групи операцій:

арифметичні, виконуються над числами, і їх результатом є числа, у виразах виконуються у наступній послідовності (за пріоритетом):

 1. A^B – піднесення до степеня;
 2. – A – зміна знака;
 3. A*B – множення, A / B ділення;
 4. A \ B – ділення націлло;
 5. A mod B – залишок від ділення;
 6. A + B – додавання, A – B – віднімання;

відношення, їх результатом є логічні значення:

 • A < B – менше;
 • A > B – більше;
 • A <= B – менше або дорівнює;
 • A >= B – більше або дорівнює;
 • A <> B – не дорівнює;
 • A = B – дорівнює;

логічні, застосовуються в логічних виразах, і їх результатом є логічні значення, у виразах виконуються у наступній послідовності (за пріоритетом):

 1. Not A – логічне заперечення;
 2. A And B – логічне множення;
 3. A Or B – логічне додавання;
 4. A Xor B – виключне або;
 5. A Imp B – логічна імплікація;
 6. A Equ B – логічна еквівалентність.

Крім цих операцій часто використовується операція конкатенації – знак «&» для з’єднування текстових рядків (типу String). Для позначення цієї операції можна використовувати також знак «+», проте його дія буде залежати від типу операндів, оскільки цим знаком позначають також і додавання чисел.

При обчисленні значення виразу операції виконують в такій послідовності:

 • виклик функції та дії в дужках,
 • арифметичні (згідно до їх пріоритету),
 • операції відношення,
 • логічні (згідно до їх пріоритету).