Про комбінаторику, межі цілих типів і трикутник Паскаля

Цей приклад присвячено простій задачі про обчислення кількості сполук по k елементів із n без повторень, або біноміальних коефіцієнтів, як їх ще прийнято називати. Ця елементарна задача походить з комбінаторики, але знаходить своє застосування у різних розділах математики (і не тільки математики). З точки зору програмування цей приклад дозволяє продемонструвати межі допустимих значень даних цілого типу.

Створимо функцію для знаходження кількості сполук за відомою кожному школяру формулою Read More

Приклади задач на операції з цілими числами

При вивченні основ програмування для прикладів доводиться розв’язувати прості задачі з тієї чи іншої галузі, переважно з математики або фізики. Одним з таких “полігонів” може бути множина натуральних чисел, оскільки їх властивості відомі широкому загалу користувачів з ранніх шкільних років. Цей матеріал пропонує читачеві ознайомитися з основними алгоритмічними конструкціями Visual Basic (OOo Basic) на прикладі задач про натуральні числа.

Read More

Звідки беруться “зациклені” цикли

Програмісти-початківці, кодуючи алгоритми циклічної структури, часто припускаються логічних помилок, які призводять до нескінченних повторів циклу – “зациклень”, як ми їх звикли називати у повсякденному житті. Наведемо характерні приклади найбільш типових причин таких ситуацій.

Read More