Поняття макроса і макрорекордера

При роботі з прикладними програмами користувачеві часто доводиться повторювати одну і ту ж послідовність дій для вирішення різних задач. Для полегшення такої рутинної роботи в багатьох програмних продуктах від різних виробників передбачена можливість створення та автоматичного виконання тієї чи іншої послідовності команд. Таку послідовність називають макрокомандою, або коротко макросом (macro). Така можливість передбачена і в поширених офісних пакетах, таких як Microsoft Office та OpenOffice (LibreOffice, StarOffice).

Read More

Створення макроса в OpenOffice.org Basic

Перейти до написання коду макроса можна з вікна будь-якого додатка OpenOffice, використовуючи команду Tools => Macros => Organize Macros => OpenOffice.org Basic (Сервіс => Макроси => Керування макросами => OpenOffice.org Basic).

Menu Read More

Зберігання макросів. Модулі і бібліотеки

Макроси, як допоміжний елемент офісного пакету, не є самостійними документами, тому не зберігаються у вигляді окремих файлів. Вони можуть міститися разом з документами чи в загальних шаблонах OpenOffice.org. Як і у VBA так і в OpenOffice.org Basic для зберігання макросів використовуються модулі, але у OOo Basic модулі об’єднуються в бібліотеки, які, у свою чергу, зберігаються у файлі документа.

Read More

Керування бібліотеками макросів

Для керування модулями та бібліотеками макросів використовують діалогове вікно “Керування макросами” (OpenOffice.org Macro organizer).

Macro organizer Read More

Виконання макросів

Запускати макроси на виконання можна безпосередньо з вікна редактора OpenOffice.org Basic кнопкою “Виконати Basic” на панелі інструментів.

Run Basic

Найчастіше такий спосіб використовують для перевірки роботи макроса а також при створенні простих програм, наприклад, під час вивчення алгоритмічних основ програмування. При цьому слід звернути увагу на наступне:

Read More

Структура макросів, процедури та функції

Кожен модуль у бібліотеках документів може містити довільну кількість макросів. Для того, щоб можна було відрізняти макроси один від одного вони обов’язково повинні мати:

  • ім’я, унікальне всередині модуля (модуль не може містити двох різних макросів з одинаковими назвами),
  • початок і закінчення, позначені відповідно службовими словами Sub та End Sub, або Function та End Function.

Слова Sub та Function позначають два різні види макросів: макроси-процедури та макроси-функції відповідно. Основна відмінність між цими видами макросів полягає в тому, що функції після виконання своїх інструкцій повертають деяке значення, отримати яке можна за іменем функції і використовувати для обчислення виразів у правій частині оператора присвоєння.

Read More

Написання інструкцій макроса

Інструкція – це повна команда мови. Вона може містити ключові слова, оператори, змінні, константи і вирази. Кожна інструкція програми на OpenOffice.org Basic повинна бути розташована в окремому рядку коду. Існують три категорії інструкцій: інструкції опису, інструкції присвоєння та інструкції до виконання.

Read More

Опис змінних та констант

Однією з особливостей OOo Basic, успадкованою від класичного BASIC-a є певна довільність в описі змінних (на відміну від структурно струнких мов, таких як С, Pascal та їх різновидів). Змінні у макросах можна, як описувати за допомогою спеціальних інструкцій, так і використовувати їх в коді без будь-якого попереднього опису.

Read More

Стандартні типи даних

Типи даних відносяться до основних понять більшості мов програмування. Тип даних визначає множину допустимих значень, які може приймати вказана змінна а також об’єм пам’яті, потрібний для зберігання її значення. Read More

Масиви в OpenOffice.org Basic

Як і в інших мовах програмування, в OOo Basic можна використовувати масиви. Приклади оголошення масивів приведені нижче.
Dim B (3, 3) As Single
Dim A (11) As Integer

Перший рядок задає двовимірний масив 4х4 (матрицю), який складається з дійсних чисел. Другий рядок задає одновимірний масив (вектор) з 12 цілих чисел, причому по замовчуванню перший елемент масиву буде A(0), а останній A(11). В цьому випадку говорять, що 0 – базовий індекс масиву.

Read More

Область визначення та час життя змінної

В OpenOffice.org Basic, як і у VBA є декілька рівнів визначення (доступності) змінних.

Змінні описані всередині коду прцедури чи функції є локальними змінними. Їх значення можна використовувати у макросі, у якому вони описані, після закінчення роботи макроса ці значення втрачаються.

Read More

Оператор присвоєння, обчислення виразів.

Оператор присвоєння записує значення виразу в змінну, константу або властивість об’єкта. Синтаксис:

[Let ׀ Set] &#60 Змінна &#62 = &#60 Вираз &#62

Оператор присвоєння обчислює вираз, заданий в його правій частині, і присвоює результат змінній, ім’я якої вказане в лівій частині. Службове слово Let необов’язкове і зазвичай опускається. Інструкція Set застосовується для присвоєння змінній посилання на об’єкт.

Read More