Поняття макроса і макрорекордера

При роботі з прикладними програмами користувачеві часто доводиться повторювати одну і ту ж послідовність дій для вирішення різних задач. Для полегшення такої рутинної роботи в багатьох програмних продуктах від різних виробників передбачена можливість створення та автоматичного виконання тієї чи іншої послідовності команд. Таку послідовність називають макрокомандою, або коротко макросом (macro). Така можливість передбачена і в поширених офісних пакетах, таких як Microsoft Office та OpenOffice (LibreOffice, StarOffice).

Read More

Створення макроса в OpenOffice.org Basic

Перейти до написання коду макроса можна з вікна будь-якого додатка OpenOffice, використовуючи команду Tools => Macros => Organize Macros => OpenOffice.org Basic (Сервіс => Макроси => Керування макросами => OpenOffice.org Basic).

Menu Read More

Зберігання макросів. Модулі і бібліотеки

Макроси, як допоміжний елемент офісного пакету, не є самостійними документами, тому не зберігаються у вигляді окремих файлів. Вони можуть міститися разом з документами чи в загальних шаблонах OpenOffice.org. Як і у VBA так і в OpenOffice.org Basic для зберігання макросів використовуються модулі, але у OOo Basic модулі об’єднуються в бібліотеки, які, у свою чергу, зберігаються у файлі документа.

Read More

Керування бібліотеками макросів

Для керування модулями та бібліотеками макросів використовують діалогове вікно “Керування макросами” (OpenOffice.org Macro organizer).

Macro organizer Read More

Виконання макросів

Запускати макроси на виконання можна безпосередньо з вікна редактора OpenOffice.org Basic кнопкою “Виконати Basic” на панелі інструментів.

Run Basic

Найчастіше такий спосіб використовують для перевірки роботи макроса а також при створенні простих програм, наприклад, під час вивчення алгоритмічних основ програмування. При цьому слід звернути увагу на наступне:

Read More

Структура макросів, процедури та функції

Кожен модуль у бібліотеках документів може містити довільну кількість макросів. Для того, щоб можна було відрізняти макроси один від одного вони обов’язково повинні мати:

  • ім’я, унікальне всередині модуля (модуль не може містити двох різних макросів з одинаковими назвами),
  • початок і закінчення, позначені відповідно службовими словами Sub та End Sub, або Function та End Function.

Слова Sub та Function позначають два різні види макросів: макроси-процедури та макроси-функції відповідно. Основна відмінність між цими видами макросів полягає в тому, що функції після виконання своїх інструкцій повертають деяке значення, отримати яке можна за іменем функції і використовувати для обчислення виразів у правій частині оператора присвоєння.

Read More