Об’єкти UNO. Сервіси і інтерфейси.

Сучасні пакети офісних програм є продуктом об’єктно-орієнтованого програмування і, як наслідок, складними структурами різноманітних об’єктів: вікон, меню, панелей інструментів, робочих листів, комірок, діаграм і т. п. Кожен об’єкт має свої властивості, набір методів для відтворення та зміни цих властивостей та визначені події, що дозволяють запускати на виконання той чи інший метод. Пересічний користувач електронної таблиці, що вводить число 5,67 в комірку В3 і натискає клавішу “Enter” не замислюється над тим, що своїми діями він створює для цієї комірки певну подію, внаслідок якої комірка виконує відповідний метод, що змінює її властивість — вміст, в даному випадку. Якщо для ефективного використання програмного подукту розуміння його об’єктної структури не є таким вже і важливим, то для створення повнофункціональних макросів воно є просто необхідним. Володіння навичками роботи з об’єктною моделлю програми дає можливість перетворити макроси із засобів для розв’язання простих арифметичних задач на механізми, що дозволяють справді автоматизувати роботу її користувача.

Read More

StarDesktop та керування документами.

З точки зору написання макросів в об’єктній моделі офісних додатків цікавими, в першу чергу, є об’єкти, які дають доступ до документів та їх складових. Головним в цьому наборі завжди є об’єкт який визначає саму програму-додаток, наприклад, Application є головним об’єктом в об’єктній ієрархії додатків Microsoft Office. В Open Оffice для цього використовується сервіс com.sun.star.frame.Desktop і, насамперед, глобальна змінна StarDesktop, яка зберігає посилання на основний об’єкт програми, що підтримує цей сервіс. Цей об’єкт підтримує ще декілька сервісів та багато інтерфейсів, але для початківця достатньо знати, що будь-яке повне звертання до властивостей чи методів об’єктів, з яких складаються додатки Open Office, зазвичай, починається з імені StarDesktop.

Read More

Деякі засоби роботи з текстовими документами Writer.

Текстовий документ у своїй структурі може містити фактичний текст як набір символів; стилі форматування символів, абзаців чи сторінок; вбудовані нетекстові елементи (таблиці, малюнки, тощо); загальні параметри налаштування. Основну частину тестового документа можна розглядати як послідовність абзаців, які не мають ні імен ні порядкових номерів, проте їх можна переглянути послідовно за допомогою об’єкта Enumeration.

Read More

Доступ до діапазонів робочих аркушів ЕТ Calc.

Макроси для обробки електронних таблиць, порівняно з обробкою тексту в текстовому документі, виглядають значно простішими і зрозумілішими, що зумавлено самою структурою електронних. Тут доводиться мати справу з сімействами іменованих та проіндексованих об’єктів: робочі аркуші в робочих книгах мають унікальні імена та порядкові номери, комірки на робочому листі визначаються парою номерів чи унікальним іменем, утвореним з імені стовпця та номера рядка і т. д. Для звертання до самої робочої книги будемо використовувати не надто універсальний але найпростіший спосіб — через об’єкт ThisComponent.

Read More

Основні об’єкти СКБД Openoffice.org Base.

В OpenOffice.org використовується власний інтегрованний інтерфейс доступу до баз даних — Star Database Connectivity (SDBC). Головна мета створення цього інтерфейсу — забезпечити зручний доступ до джерел даних найрізноманітніших форматів. Тому доступ до даних в SDBC здійснюється за допомогою відповідних драйверів, які дозволяють користувачеві працювати з базою даних незалежно від її формату. Драйвери грунтуються на технології UNO, що дозволяє на їх основі розробляти нові драйвери, якщо це потрібно. Аналогом SDBC у VBA є бібліотеки ADO і DAO.

Read More