Написання інструкцій макроса

Інструкція – це повна команда мови. Вона може містити ключові слова, оператори, змінні, константи і вирази. Кожна інструкція програми на OpenOffice.org Basic повинна бути розташована в окремому рядку коду. Існують три категорії інструкцій: інструкції опису, інструкції присвоєння та інструкції до виконання.

Read More

Опис змінних та констант

Однією з особливостей OOo Basic, успадкованою від класичного BASIC-a є певна довільність в описі змінних (на відміну від структурно струнких мов, таких як С, Pascal та їх різновидів). Змінні у макросах можна, як описувати за допомогою спеціальних інструкцій, так і використовувати їх в коді без будь-якого попереднього опису.

Read More

Стандартні типи даних

Типи даних відносяться до основних понять більшості мов програмування. Тип даних визначає множину допустимих значень, які може приймати вказана змінна а також об’єм пам’яті, потрібний для зберігання її значення. Read More

Масиви в OpenOffice.org Basic

Як і в інших мовах програмування, в OOo Basic можна використовувати масиви. Приклади оголошення масивів приведені нижче.
Dim B (3, 3) As Single
Dim A (11) As Integer

Перший рядок задає двовимірний масив 4х4 (матрицю), який складається з дійсних чисел. Другий рядок задає одновимірний масив (вектор) з 12 цілих чисел, причому по замовчуванню перший елемент масиву буде A(0), а останній A(11). В цьому випадку говорять, що 0 – базовий індекс масиву.

Read More

Область визначення та час життя змінної

В OpenOffice.org Basic, як і у VBA є декілька рівнів визначення (доступності) змінних.

Змінні описані всередині коду прцедури чи функції є локальними змінними. Їх значення можна використовувати у макросі, у якому вони описані, після закінчення роботи макроса ці значення втрачаються.

Read More

Оператор присвоєння, обчислення виразів.

Оператор присвоєння записує значення виразу в змінну, константу або властивість об’єкта. Синтаксис:

[Let ׀ Set] &#60 Змінна &#62 = &#60 Вираз &#62

Оператор присвоєння обчислює вираз, заданий в його правій частині, і присвоює результат змінній, ім’я якої вказане в лівій частині. Службове слово Let необов’язкове і зазвичай опускається. Інструкція Set застосовується для присвоєння змінній посилання на об’єкт.

Read More

Математичні функції OpenOffice.org Basic

В OpenOffice.org Basic є великий набір вбудованих (з бібліотеки часу виконання) функцій і процедур, використання яких спрощує програмування. Ці функції можна розділити на наступні категорії: математичні функції, функції обробки рядків, функції перевірки типів, функції зміни форматів, функції часу і дати.

Read More

Стандартні процедури вводу-виводу

Макрос, як і будь-яка програма, опрацьовуючи інформацію повинен отримувати для своєї роботи вхідні дані, та виводити результати їх обробки. В ідеалі макрос для обробки повинен отримувати дані з деякого документа OpenOffice та виводити результат їх роботи також в документ (той самий, чи інший буде залежати від завданння макроса). Проте часто доводиться отримувати дані для роботи макроса від користувача, а також повідомляти йому проміжні результати роботи макроса в режимі діалогу. Для цього можна використовувати вікна повідомлень, які закладені в графічному інтерфейсі усіх сучаних операційних систем.

Read More

Функції для роботи з текстовими рядками

Макросам часто доводиться опрацьовувати різноманітні текстові дані (тип String). Наприклад, при формуванні словесних повідомлень для діалогу програми і користувача, для обробки вмісту текстових документів і т.п. Крім операції конкатенації (знак “&” або “+”) для з’єднання частин тексту, OOo Basic має стандартний набір функцій для роботи з текстовими рядками.

Read More

Перетворення типів даних

При обробці даних різного типу макроси часто перетвоюють їх, наприклад, оперують числами як фрагментами тексту, або навпаки, введений текст (послідовність цифр) перетворюють у число заданого типу. OOo Basic має механізм для автоматичного перетворення даних до потрібного типу, так зване неявне перетворення типів, хоча надає можливіть програмісту самому контролювати типи даних, що опрацьовує макрос, за допомогою спеціальних функцій перетворення типів даних.

Read More

Обробка даних типу дата/час

Обробка даних, що використовуються для позначення часових значень та інтервалів у програмуванні, завжди вимагає особливої уваги, оскільки ці величини мають бути представлені так, щоб з ними можна було виконувати обчислення, з одного боку, а з іншого — подавати результати цих обчислень у вигляді днів, місяців, годин, хвилин, тощо. Тому кожна мова програмування має свій набір інструментів та правил перетворення значень дати та часу з вигляду зрозумілого користувачеві до вигляду придатного для зберігання та обчислень на ПК і навпаки. Read More