Використання подій елементів керування.

Події об’єктів, зокрема, елементів керування, дають їм можливість реагувати на дії користувача запуском відповідних частин програмного коду, у нашому випадку – макросів. Щодо використання подій, OOo Basic принципово відрізняється від VBA, де критерієм того, що макрос призначений для обслуговування певної події деякого об’єкта є специфічна структура імені макроса: &#60Назва об’єкта&#62_&#60Назва події&#62. Так, наприклад, команди макроса
Sub CommandButton1_Click()

End Sub

виконуватимуться у випадку виникнення події Click (клацання лівою клавішею миші на об’єкті) для елемента CommandButton1 (Кнопка).

У OOo Basic такого впливу назви макроса на обробку подій елементів керування не закладено. Тут доводиться спеціально закріпляти той чи інший макрос за подією. Read More

Використання подій додатків для запуску макросів.

В літературі з програмування на Visual Basic for Applications можна знайти чимало чудових прикладів, які демонструють як із звичайного офісного документа за допомогою макросів можна створити майже самостійну інформаційну систему чи інший програмний продукт. Макроси можуть відкривати-закривати документи та файли, звертатися із запитами до баз даних, запускати додатки офісних пакетів, тощо. В таких прикладах зустрічається доволі багато макросів, що запускаються самостійно при виникненні певної події. Read More