Основні об’єкти СКБД Openoffice.org Base.

В OpenOffice.org використовується власний інтегрованний інтерфейс доступу до баз даних — Star Database Connectivity (SDBC). Головна мета створення цього інтерфейсу — забезпечити зручний доступ до джерел даних найрізноманітніших форматів. Тому доступ до даних в SDBC здійснюється за допомогою відповідних драйверів, які дозволяють користувачеві працювати з базою даних незалежно від її формату. Драйвери грунтуються на технології UNO, що дозволяє на їх основі розробляти нові драйвери, якщо це потрібно. Аналогом SDBC у VBA є бібліотеки ADO і DAO.

Read More