Написання інструкцій макроса

Інструкція – це повна команда мови. Вона може містити ключові слова, оператори, змінні, константи і вирази. Кожна інструкція програми на OpenOffice.org Basic повинна бути розташована в окремому рядку коду. Існують три категорії інструкцій: інструкції опису, інструкції присвоєння та інструкції до виконання.

Розміщення символів ” ” (пропуск) + “_”(знак підкреслення) вказує, що у наступному слідує продовження розпочатої інструкції. Це забезпечує можливість розміщення однієї довгої інструкції у декількох рядках. При цьому слід пам’ятати, що:

  • не можна розбивати переносом рядкові константи, розташовані в подвійних лапках;
  • на відміну від VBA, рядок може складатись більш ніж із 1024 символів.

Використання знака “:” (двокрапка) дозволяє розмістити декілька інструкцій в одному рядку. Наприклад, наступні дві конструкції є еквівалентними:

х=х+1
у=х+2
х=х+1: у=х+2

Працюючи з програмою, зручно використовувати коментарі, оскільки вони роблять програму легкою для читання, пояснюючи зміст програмних кодів і структуру алгоритму. Рядок з коментарем не виконується і це дозволяє також тимчасово відключати фрагменти програми при її налагодженні. В мові OOo Basic (так само як у VBA) існують два способи введення коментарів: за допомогою одинарної лапки «&#8217» (її можна ставити в будь-якому місці рядка, при цьому всі символи до кінця рядка, будуть сприйматися компілятором як коментар ) або за допомогою зарезервованого слова Rem.