Завдання до лабораторних робіт з програмування на С

Підбірка лабораторних робіт для вивчення основ програмування мовою C (C++). Завдання до лаборатоних робіт місять короткі теоретичні пояснення, 10-15 варіантів практичних задач, та приклад коду програми, що вирішує задачу одного з варіантів. Це дозволяє використовувати їх також і для самостійного вивчення мов програмування С та С++.

Програмування алгоритмів лінійної структури. Обчислення арифметичних виразів з використання математичних функцій мови C.

Програмування на С алгоритмів розгалуженої структури. Програма для розв’язування алгебраїчних нерівностей.

Програмування на C алгоритмів циклiчної структури.

Програмування вкладених циклів. Побудова таблиці значень функції двох змінних.

Використання вказівників для обробки масивів в С. Пошук в одновимірному масиві.

Робота з двовимірними масивами. Двовимірні масиви та вказівники.

Використання вказівників для роботи із символьними рядками в программах на С.

Створення та використання підпрограм на мові С. Використання підпрорам для роботи з массивами.

Робота із структурами даних та структурованими файлами у программах на С.

Створення нових типів даних на основі класів С++. Основи ООП. Перевантаження операцій, конструктори і деструктори.

Знайомство з можливостями візуального програмування на С++ в середовищі Visual Studio 2008.

Створення додатку для табулювання функції однієї змінної з використанням візуальних компонентів Microsift Visual С++