Організація розгалужень, умовний оператор If

Використання розгалуженнь у кодах макросів дозволяє здійснювати вибір і виконання потрібної послідовності інструкцій, залежно від ситуації у якій виконується макрос. Це дає можливість охопити широке коло альтернативних можливостей для використання одного і того ж макроса замість створення окремого макроса для кожної конкретної ситуації.

Read More

Оператор вибору Select Case.

Для програмування розгалужень з великою кількістю гілок часто використовують інструкцію вибору Select Case замість вкладених умовних операторів If. Оператор Select зручно використовувати, коли всі умови розгалуження полягають у порівнянні результату обчислення деякого виразу із різними наборами значень, Read More

Використання MsgBox для забезпечення діалогу з можливістю вибору

Вікно виводу повідомлень MsgBox можна використовувати не лише з метою відображення повідомлень для користувача. Необов’язковий аргумент Type, дозволяє керувати кількістю і виглядом кнопок вікна з повідомленням. Неважко здогадатися, що для вікна MsgBox передбачена можливість відслідковувати якою з кнопок користувач скористається для його закриття. Результат вибору користувача можна отримати якшо для виводу повідомлення використовувати функцію MsgBox, замість розглянутої раніше процедури MsgBox. Read More

Оператори циклу Do.

Алгоритмічна конструкція “цикл” полягає у повторенні певної послідовності дій (інструкцій). Очевидно, що для практики цінними є лише скінченні цикли, які, відповідно, повинні мати деяку умову для визначення того, чи повторювати послідовність дій черговий раз, чи завершити таке повторення. Послідовність інструкцій, що повторюється в циклі прийнято називати тілом циклу, а самі цикли ділити на цикли з перед- та післяумовою, залежно від того коли виконується перевірка умови завершення циклу — до, чи після чергового виконання його тіла.

Read More

Оператор циклу з параметром For.

Для ситуацій, коли потрібна кількість повторів команд тіла циклу відома до початку циклу, в усіх мовах програмування передбачено спеціальну конструкцію циклу – оператор циклу з параметром For. OpenOffice.org Basic не виняток. Read More

Інструкції виклику підпрограм.

При розгляді структури макрорсів було зазначено, що існують два види макросів: макроси-процедури (Sub) і макроси-функції (Function). З точки зору класичного структурного програмування, і функції, і процедури є підпрограмами і мали б виконуватися лише після виклику із головної програми. Проте, і макроси Sub, і макроси Function в OOo Basic доступні для запуску на виконання, наприклад, командою Run. Це можна пояснити тим, що для макросів головною програмою є сам OpenOffice, в рамках якого підпограми можна викликати різними способами: виконанням команд меню, натисканням комбінацій “гарячих” клавіш на клавіатурі, тощо. Проте “класичний” механізм виклику одного макроса із коду іншого макроса у OOo Basic також передбачений та часто використовується.

Read More

Механізми передачі параметрів.

Виконуючи інструкцію виклику підпрограми з параметрами, транслятор здійснює, так звану передачу параметрів у підпрограму. Для розуміння суті цього процесу важливо розрізняти формальні і фактичні параметри.

  • Формальним параметром (аргументом) процедури чи функції називають змінну, записану в списку аргументів при описі процедури (функції). Формальні параметри використовують для формального запису дій, які повинна виконати підпрограма із конкретними даними, які вона отримуватиме під час виклику з основної програми.
  • Фактичним параметром (аргументом) процедури чи функції називають конкретне значення, яке вона отримує під час виклику з основної програми і з яким виконує закладені в собі дії.

Read More