Стандартні типи даних

Типи даних відносяться до основних понять більшості мов програмування. Тип даних визначає множину допустимих значень, які може приймати вказана змінна а також об’єм пам’яті, потрібний для зберігання її значення. В OOo Basic є наступні основні типи даних:
Byte – для зберігання додатного числа від 0 до 255
Boolean – для зберігання логічних значень; може приймати лише значення True або False.
Currency – використовується, в основному, для фінансових розрахунків, зберігає числові значення від -922337203685477.5808 до 922337203685477.5807
Date – для зберігання комбінації інформації про дату та час.
Double – дійсний тип подвійної точності:
від’ємні числа: від -1.79769313486232*10308 до -4.94065645841247*10-324,
додатні числа: від 4.94065645841247*10-324 до 1.79769313486232*10308.
Integer – цілі числа від -32768 до 32767.
Long – цілі числа від -2147483648 до 2147483647
Object – використовується для доступу до будь-якого об’єкта, що розпізнається OOo Basic, зберігає адресу об’єкта в пам’яті. Наприклад, наступний фрагмент коду використовує змінну A1 для керування коміркою «A1» першого робочого листа робочої книги ЕТ Calc, що містить макрос:
Dim A1 As Object
A1 = ThisComponent.Sheets(0).getCellRangeByName(“A1”)
A1.setSting(“Комірка А1”)
Single – дійсний тип одинарної точності:
від’ємні числа від -3.402823*1038 до -1.401298*10-45
додатні числа від 1.401298*10-45 до 3.402823*1038
String – використовується для зберігання тексту, може містити від 0 символів до приблизно 2 млрд. символів.
Variant – змінна типу Variant може містити змінну будь-якого іншого з перелічених типів даних. Якщо в інструкції опису не вказано тип описаної змінної, то вона автоматично отримає тип Variant.
Як і в інших сучасних мовах програмування, зокрема і у VBA, в OOo Basic передбачена можливість вказання типу змінних за допомогою спеціальних символів:
$ – String,
% – Integer,
& – Long,
! – Single,
# – Double,
@ – Currency.

Наприклад, опис
Dim a As Integer, x As Single, s As String
еквівалентний опису
Dim a%, x!, s$
Другий спосіб дозволяє вказувати тип змінних навіть при їх неявному описі.