Керування бібліотеками макросів

Для керування модулями та бібліотеками макросів використовують діалогове вікно “Керування макросами” (OpenOffice.org Macro organizer).

Macro organizer

Викликати цей діалог можна командою Сервіс => Макроси => Керування діалогами (Tolls => Macros => Organize Dialogs) з меню будь-якої програми пакету або натиснувши кнопку “Керування…” (Organizer…) безпосередньо у діалоговому вікні “Макроси OpenOffice.Org Basic”. Цей діалог має три вкладки: Модулі (Modules), Діалоги (Dialogs) та Бібліотеки (Libraries).

Modules

Пеші дві вкладки у лівій частині діалогу відображають деревовидну структуру документів (контейнерів) та бібліотек і дозволяють додавати (видаляти) у вибрану бібліотеку модулі та діалоги відповідно.

Третя вкладка “Бібліотеки” у лівій частині містить два списки: у верхньому вибирають контейнер – файл документа, чи загальний шаблон, а у нижньому відображається список бібліотек вибраного контейнера.

Libraries

Права частина діалогу “Керування макросами” містить кнопки для керування вибраними бібліотеками, модулями чи діалогами. Найчастіше використовують кнопку “Створити” (New) для створення нових бібліотек, діалогів та модулів та кнопку “Редагувати” (Edit) для переходу до редагування коду макросів вибраного модуля чи бібліотеки (якщо бібліотека не містить жодного модуля, то при цьому автоматично створюється новий модуль з назвою Module1).

Наприклад, щоб записати макрос у модулі з довільною назвою у бібліотеці MyMacroLibrary у щойно створеній робочій книзі Безназви1.ods, достатньо виконати команду Сервіс => Макроси => Керування діалогами, перейти на вкладку “Бібліотеки” (Libraries), зі списку “Дадаток/Документ” (Location) вибрати контейнер Безназви1.ods, натиснути кнопку “Створити” (New), у вікні повідомлення набрати назу MyMacroLibrary, а потім натиснути кнопку “Редагувати” (Edit).
Назви бібліотек, модулів та макросів часто використовуються у коді програм, і тому (на відміну від VBA) у них не можна використовувати кириличні літери.